Bedrijfsaanmelding
gesloten
Studentaanmelding
gesloten

35ste bestuur der Stichting Bedrijvendagen Twente

Tom Behage - Voorzitter
Claudia Hovius - Secretaris & Functionaris Public Relations
Roos de Lange - Penningmeester
Evelien Hageman - Functionaris Acquisitie
Rick de Boer - Functionaris Logistiek
Jade Frieling - Functionaris Publicaties & Vicevoorzitter

Tom Behage
Voorzitter

Als voorzitter van het 35ste bestuur der Stichting Bedrijvendagen Twente ben je het gezicht van de organisatie, naar buiten en naar binnen. Je gaat gesprekken aan met externe organisaties, zit vergaderingen voor en leidt discussies. Aan het begin van het jaar ben je verantwoordelijk voor het maken van een beleidsplan. De rest van het jaar zie je er op toe dat dit beleid gevolgd wordt en als afronding schrijf je een evaluerend jaarverslag. Daarnaast draag je als voorzitter zorg en verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden binnen het gehele bestuur. Het is daarom belangrijk dat je kennis hebt van alle lopende zaken en weet wat er speelt. Je maakt de verbinding tussen de verschillende werkzaamheden en ziet ‘the bigger picture’. Als laatst ben je ook motivator binnen het team, je neemt initiatief en zorgt voor team-building zodat jouw bestuur een top jaar beleeft. Als voorzitter hoop ik aankomend jaar samen met mijn mede bestuurders een prachtig jubileumjaar neer te zetten!

Claudia Hovius
Secretaris & Functionaris Public Relations

Als secretaris ben je verantwoordelijk voor alle communicatie met zowel de studieverenigingen als de overige UT-Instanties. Daarnaast regel je ook alle interne communicatie.

Als functionaris Public Relations houd je je bezig met het organiseren van alle activiteiten waarbij de Bedrijvendagen bij studenten onder de aandacht wordt gebracht. Dit wordt onder meer gedaan door winacties op social media, het uitdelen van verscheidene artikelen en het verzorgen van gratis eten.

Roos de Lange
Penningmeester

Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor alle financiële zaken van de Bedrijvendagen Twente. Je stelt de jaarbegroting op en houdt toezicht op de in- en uitgaande stromen van geld. Door het jaar heen verwerk je alle facturen en declaraties. Tenslotte stel je aan het eind van het jaar de jaarrekening op, waarin je het financieel jaar evalueert.

Evelien Hageman
Functionaris Acquisitie

Als Functionaris Acquisitie is je primaire taak het werven en selecteren van de bedrijven die deelnemen aan de Bedrijvendagen. Je houdt nauw contact met bedrijven en zorgt voor het samenstellen van een aantrekkelijk programma met verschillende activiteiten en een divers aanbod van bedrijven.

Rick de Boer
Functionaris Logistiek

Als functionaris Logistiek ben je verantwoordelijk voor het regelen van alle facilitaire zaken rondom de programmaonderdelen. Het arrangeren van geschikte locaties voor de beurs, vergunningen regelen voor de evenementen, het koppelen van studenten met bedrijven bij trainingen en het vinden van de catering voor trainingen valt allemaal binnen de taken van de functionaris Logistiek.

Jade Frieling
Functionaris Publicaties & Vicevoorzitter

De functionaris Publicaties zorgt voor al het drukwerk van de Bedrijvendagen. De belangrijkste taak is het maken van het boekwerk en de bedrijfs- en studentenbrochure. Ook ben je bezig met het ontwerp van posters, flyers, folders en andere promotiemateriaal en onderhoud je het contact met de vormgever en de drukker. De Vicevoorzitter ondersteunt de Voorzitter in zijn taken mocht dit nodig zijn, zo heb je regelmatig contact om actuele zaken en aandachtspunten te bespreken. Daarnaast neem je de van de taken van de Voorzitter over op het moment dat deze niet aanwezig is.