Studentaanmelding
gesloten

Privacy statement

De Stichting Bedrijvendagen Universiteit Twente gaat zorgvuldig om bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens die u via de site hebt ingevoerd, worden opgenomen in een gegevensbestand. De inloggegevens worden daarbij versleuteld opgeslagen en zijn daardoor niet te achterhalen.

De door de bezoeker verstrekte gegevens gebruiken wij om de activiteiten die georganiseerd worden te kunnen beheren. Bedrijven kunnen bepaalde gegevens van de student zoeken en bekijken. Studenten kunnen gegevens van bedrijven zoeken en bekijken. Persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen en eventueel voor het benaderen van de student/het bedrijf in een volgend jaar.